Arbetet ”fem punkter för min hälsa”

Fem punkter för min hälsa

Ur Lpp för arbetsområdet människokroppen

Du kommer att utifrån vad vi jobbat med få formulera fem punkter som du med argument ska försvara är bra för din hälsa. Det kommer du att få redovisa muntligt inför klassen.

Du ska kunna välja ut fem saker du tycker är viktigast för din hälsa, berätta om hur du gör för att leva efter dem och vilken påverkan det gör i ditt liv.

Jag kommer att bedöma hur du använder dig av de kunskaper du har för att ställning i frågor som rör din hälsa i vardagen, och hur med hjälp av de begrepp vi jobbat med redovisar dina ställningstaganden inför kompisarna-

  • Ditt jobb blir nu att välja ut fem saker som är viktiga för din hälsa.
  • Om du t.ex. tycker att det är viktigt för din hälsa att dricka vatten, så ska du motivera varför det är viktigt. Använd dig av det vi har jobbat med under terminen!  Tex för att cellerna består av vatten och annars torkar ut, att vi måste ha vätska i kroppen för att kunna svettas då vi blir varma, för att matmältningen ska fungera på ett bra sätt, för att levern och njurarna ska kunna skölja ut smuts ur kroppen.
  • Du ska alltså hitta så många fakta du kan om varför din kropp mår bra av just det du har valt. Det är de fakta du lyfter fram här som blir dina argument.
  • Det är viktigt att du använder många biologiord när du gör din presentation eftersom språket är en del av det jag bedömer.
  • Du ska också berätta hur du gör i vardagen för att nå upp till det hälsomålet.
  • Du ska söka fakta i den gröna biologiboken och skriva ner allt du ska ha med i den gula boken. När du samlat klart ska du göra en snygg presentation som du ska redovisa muntligt för dina klasskamrater v.46.

V.41

Luftvägarna

Den här veckan kommer vi att jobba klart med immunförsvaret, så att ni är säkra på skillnader och likheter mellan bakterier och virus, samt att ni vet hur man gör för att hålla sig frisk.

Vi kommer att jobba med Luftvägarna och framförallt lungornas funktion.

I skolan kommer vi att se en film, människokroppen:andningen

Begrepp vi kommer att använda oss av under veckan är: luftvägar, svalg, struphuvud, luftstrupen, luftrör, bronker, lungor, lungblåsor, bröstkorg, mellangärde, astma, gäspning och hicka.

Vi kommer att fortsätta att ställa och diskutera frågor och träna på att använda dig av biologins språk.

Om vi hinner kommer vi att börja jobba med matsmältningen som är nästa veckas arbetsområde.

 

V.40

Planering v. 40

Biologi

Blodomloppet, hjärtat och immunförsvaret

Vi jobbar vidare med blodomloppet och hjärtat. Du ska kunna förklara med hjälp av orden kammare, förmak, lungor, artär, ven och kapillär hur blodet pumpas runt i kroppen och hur det syresätts. Du ska kunna att blodet består av vita och röda blodkroppar, blodplättar och plasma. Du ska veta hur kroppens antikroppar jobbar och kunna förklara likheter och skillnader mellan bakterier och virus.

Du har i läxa att till på onsdag (4 gul, 4 grön och 5A) eller torsdag (5B) ha sett filmen Människokroppen:blodcirkulationen och skrivit ner tre fakta som är nödvändiga att kunna och du ska ha funderat ut en fråga som kan lära dig mer om något som handlar om blodomloppet, hjärtat eller immunförsvaret.

Om att fråga.

Jag har fått några frågor om det här med frågor som jag inte svarar på under lektionerna.

En av förmågorna i NO-ämnena som vi i skolan ska bedöma handlar om att fråga.

Därför vill jag att eleverna när de gör sin film läxa hemma skriver ner tre fakta och att de funderar ut minst en frågeställning. I skolan sen jobbar vi med de fakta och frågor de har med sig. Vi skriver in klassens samlade fakta till en gemensam faktatext som alla får, frågorna radar vi upp och diskuterar och visar på olika kvalitéer i frågorna. Vi visar på frågor som filmen ger svar på , frågor som går lätt att söka svar på frågor som experter kan förklara och frågor ingen kan veta svaret på, diskussionsfrågor. Vi brukar försöka hinna med någon diskussionsfråga varje gång. I dessa diskussioner får jag ett bra underlag för att göra bedömningar av det som kunskapskraven kräver att jag tittar på.

Ur kursplanen i biologi, kunskapskrav för betyg E i slutet av år 6.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Hör gärna av er om ni har några funderingar kring detta!

 

V.39

Den här veckan ska vi lära oss om muskler.

Begrepp vi kommer att jobba med är: tvärstrimmiga muskler, glatta muskler, hjärtmuskeln, muskelfibrer, mjölksyra och kramp.

Vi kommer att läsa i biologiboken och göra en svår muskeltävling 😉 Vi kommer att skriva lite i vår gula biologibok.

Det är ingen filmläxa denna vecka, men vi kommer att jobba med faktatexter och frågor i alla fall.

Om du vill kan du gå in på vår wiki www.undrar.wikispaces.com, där kan du se vad vi skrev om förra veckan. Om du vill kan du registrera dig där. Använd gärna ditt vanliga för och efternamn när du registrerar dig så jag vet om det är förälder eller elev som registrerar sig. Jag vill ge elever skrivrätter och föräldrar rätt att kommentera.

 

Lycka till!